Αναφορά πωλήσεων ανα περιοχή

Μια απλή αναφορά σε μορφή dashboard που δείχνει σε παραγματικό χρόνο (αλλάζουν τα δεδομένα καθώς πραγματοποιούνται κινήσεις ) τις πωλήσεις μιας επιχείρησης ανα γεωγραφική περιοχή σε ευρώ και δίπλα το ποσοστό συμμετοχής της κάθε περιοχής στο συνολικό τζίρο.